In Beesd hebben De Jong Zuurmond en GoodFuels het eerste private mengstation voor duurzame diesel in Nederland in gebruik genomen. Het mengstation is uniek vanwege de mogelijkheid om fossiele diesel en renewable diesel te mengen in elke gewenste verhouding. De gewenste CO2-reductie kan per voertuig en tankbeurt worden ingesteld. Dit stelt De Jong Zuurmond in staat elk gewenst niveau van duurzaamheid te bereiken voor haar opdrachtgevers.