PRIVACY EN COOKIES STATEMENT

Deze Privacy & Cookies Statement (hierna genoemd: ‘Voorwaarden’) is van kracht tussen jou en GoodFuels B.V. een besloten vennootschap, kantoorhoudende aan de De Danzigerkade 15B, Floor 6B, 1013 AP Amsterdam The Netherlands. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 64135802) en aan haar gelieerde partners (hierna ook gezamenlijk te noemen: ‘we’ en ‘ons’.) en behandelt jouw privacy op en jouw gebruik van (een of meer van) de volgende website(s) https://nl.goodfuels.com; https://goodfuels.com; https://goodfuels.nl en/of https://goodshipping.org/ (hierna genoemd: ‘Website’), de content van de Website en daaraan gerelateerde zaken.

Door de Website te bezoeken, te lezen of te gebruiken, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, dat je daarvoor toestemming hebt gegeven en dat je voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Gebruik deze Website niet indien je het niet eens bent met deze Voorwaarden.

 

  1. PRIVACY STATEMENT

Wij vinden het respecteren van jouw privacy van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden dan ook heel zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. Wij houden ons aan de toepasselijke privacywetgeving. Deze Voorwaarden geven informatie over de doelstellingen die wij nastreven bij het vastleggen van persoonsgegevens waarvoor jij toestemming hebt gegeven, leggen uit welke persoonsgegevens worden verzameld op onze Website, en hoe jij je rechten kunt uitoefenen met betrekking tot je persoonsgegevens.

Een van de doelen van de Website is jou informeren over wie wij zijn en wat wij doen. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van bezoekers van de Website ten behoeve van onze bedrijfsvoering, ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van content, producten, diensten en de Website zelf en om jou te informeren over GoodFuels en haar activiteiten. Hierdoor kunnen wij informatie, documentatie, diensten en andere producten ontwikkelen en beschikbaar maken voor jou die voor jou relevant kunnen zijn, alsmede het onze Website statistieken ontwikkelen en bijwerken.

Als je ons een e-mail stuurt, je inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, een contactformulier invult, of anderszins met ons communiceert verzamelen wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt (zoals, maar niet beperkt tot: je naam, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres) om jouw verzoeken te verwerken en om jouw vragen te beantwoorden.

Persoonsgegevens welke je ons verstrekt kunnen worden gebruikt om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe prodcuten op de Website, of om je informatie, aanbiedingen, nieuwsbrieven of andere content, producten en diensten te verstrekken welke voor jou interessant kunnen zijn. Dit alles, tenzij je ons via data@goodfuels.com informeert dat je geen aanbiedingen van GoodFuels (meer) wilt ontvangen.

De door jouw verstrekte persoonsgegevens worden niet langer verwerkt en bewaard dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn. Verder worden je persoonsgegevens niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is of tenzij wij daar nadrukkelijk toestemming voor krijgen van jou. We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij zullen deze Website niet gebruiken om speciale persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, ras, religieuze opvattingen, gezondheid of strafrechtelijke gegevens.

  1. COOKIES STATEMENT

Wij gebruiken Cookies en gelijksoortige technologieën als je onze Website bezoekt. Uiteraard respecteren wij jouw keuzes van Cookiesinstellingen, en handelen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Voor meer informatie over Cookies in het algemeen, check: www.allaboutcookies.org. GoodFuels verzamelt en verwerkt verschillende soorten data door middel van haar Website, met behulp van Cookies. Deze informatie gebruikt zij vervolgens op verschillende wijzen, zoals hieronder beschreven.

Cookies helpen ons bijvoorbeeld je login gegevens, authenticatie gegevens en andere essentiële informatie te herinneren, zoals je apparaat te herkennen voor de volgende keer als je onze Website bezoekt. Daarnaast helpen Cookies ons ook niet-essentiële informatie te herinneren zoals je voorkeursinstellingen. Cookies helpen ons ook te analyseren hoe goed onze Website werkt; ze stellen ons in staat bepaalde informatie aan jou aan te bevelen waarvan wij menen dat deze relevant is voor jou.

Wij maken gebruik van derden bij de inzet van Cookies. Zo gebruiken wij (i) Google Analytics van Google Inc., om zo onze Website traffic te monitoren, (ii) Monitoring Cookies om de prestaties van onze Website te monitoren (dit is geen user tracking Cookie) (iii) Facebook, Twitter en LinkedIn om je gemakkelijk in te kunnen laten loggen als je ons via die platforms wilt volgen, onze social stream wilt volgen of de content van onze Website wilt delen met derden. De toestemming voor het gebruik van deze Cookies van derden wordt geregeld via je browser. Zodra de toestemming is verleend hebben wij geen zeggenschap over de verspreiding van deze Cookies van derden en kunnen wij die Cookies van die websites niet blokkeren. Je dient de website van de betreffende derde te bekijken voor meer informatie hierover.

De Website kan buttons, tools, hyperlinks of content bevatten die verbinding maken met diensten en/of websites van andere bedrijven. Deze derden kunnen ook Cookies gebruiken. GoodFuels kan de inzet van deze Cookies niet beheersen of blokkeren. Lees de Privacy Policy van dat bedrijf voor meer informatie.

Indien je andere Cookies door ons wilt laten plaatsten, dan de analytische Cookies zoals hierboven omschreven, dan kun je hiervoor kiezen door middel van opt-in. Wil je dat we geen persoonsgegevens van je verzamelen door middel van Cookies, dan hoef je niet voor de opt-in te kiezen. Het zou zo kunnen zijn dat we essentiële Cookies moeten inzetten om je persoonlijke instellingen te kunnen herinneren bij een volgend bezoek aan de Website.

Let er op dat wij er alles aan doen om jouw persoonlijke keuzes te eerbiedigen, maar dat de mogelijkheid bestaat dat niet alle Cookies worden gepakt. Als dat je zorgen baart, adviseren wij je jouw instellingen via je browser te wijzigen; de helpfunctie van je browser vertelt je hoe dat te doen.

 

DIVERSEN

Het kan voorkomen dat deze Voorwaarden in de toekomst van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder verdere aankondiging. Wij raden je daarom aan om deze Voorwaarden regelmatig te blijven raadplegen. Hoewel wij dergelijke wijzigingen niet in de nabije toekomst voorzien, zullen wij je op de hoogte stellen van grote wijzigingen die een negatief effect op je belangen zouden kunnen hebben via mededelingen op onze Website. Deze Voorwaarden gelden niet voor websites van derden die via links op deze Website kunnen worden bezocht.

Deze Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die zich voordoen ten aanzien van deze Voorwaarden worden uitsluitend verwezen naar de bevoegde Nederlandse rechter.

Je kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt via de Website en je kunt ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast ben je gerechtigd om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken of ons te verzoeken om voornoemde verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Voorts heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid van de persoonsgegevens welke je ons via de Website verstrekt hebt.

Verzoeken aangaande het voorgaande of vragen over deze Voorwaardenkunnen gericht worden aan ons via het volgende e-mailadres: data@goodfuels.com.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Bedankt.

v2018.1

Bestel hier je duurzame brandstof