HVO100 gebruik levert besparing van 736.500 kilo CO2 per jaar op

Van Gelder en idverde NL stoppen met diesel als brandstof voor het materieel dat zij gebruiken bij hun werkzaamheden in de haven van Rotterdam. In plaats van diesel vullen zij de tanks voortaan met het duurzame GoodFuels HVO100. 

Hiermee realiseren de partijen een flinke emissiereductie van fijnstof en stikstof, maar vooral van C02 (tot 89%). Het totale brandstofvolume vervangen voor GoodFuels HVO100 betekent een uitstootbesparing van 736.500 kilo CO2 per jaar. Van Gelder en idverde voeren in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam onderhoud uit aan wegen en groenvoorziening in het Rotterdams havengebied. De overstap naar een duurzamere vorm van brandstof past in het duurzaamheidsbeleid van beide bedrijven en bij de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam om het onderhoud van de haven verder te verduurzamen. 

Olaf Rienks, Asset Manager Infrastructure Havenbedrijf Rotterdam: “Op het water gebruiken we al geruime tijd duurzame brandstoffen in onze vloot, maar voor het infrastructurele en groenvoorziening werk werd nog fossiele brandstof gebruikt. Ik ben blij dat we hier nu ook een verduurzamingsslag kunnen maken en onze CO2 footprint aanzienlijk verlagen.” 

Ook voor Van Gelder als idverde past de toepassing van HVO prima binnen het beleid om de werkzaamheden te verduurzamen. “Binnen het familiebedrijf Van Gelder hebben wij oog voor toekomstige generaties. Dat betekent niet alleen dat we kiezen voor duurzame brandstof, maar ook werk maken van het verlagen van ons eigen energieverbruik en circulair werken”, aldus Peter Dekker, projectmanager Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Peet Lokker, Technisch manager bij idverde Realisatie Bruinisse: “We zijn er trots op dat we samen met Van Gelder en Havenbedrijf Rotterdam deze stap zetten. Duurzaamheid is iets wat je samen moet oppakken, het gaat om samenwerken in heel de keten”.