ROTTERDAM, 12 maart 2019 – IKEA Transport & Logistics Services, containerrederij CMA CGM en het GoodShipping Program beginnen met steun van Havenbedrijf Rotterdam een proef met duurzame bio-stookolie in de containerscheepvaart. Het testtraject start 19 maart in de Rotterdamse haven. Dan wordt voor het eerst een containerschip van CMA CGM met een duurzame variant van zware stookolie gebunkerd. Volgens de aan de proef deelnemende partijen betreft het een belangrijke stap in de energietransitie van de internationale zeescheepvaart. Het Goodshipping Program (een Nederlands initiatief gericht op wereldwijde zeevrachtverladers zoals IKEA) wil een CO2-neutraal zeetransport versnellen en faciliteert de proef. Directe betrokkenheid van verladers zoals IKEA is van vitaal belang bij de commercialisering van duurzame biobrandstoffen voor de scheepsvaartindustrie.

De duurzame bio-stookolie wordt geleverd door het Nederlandse bedrijf GoodFuels, pionier en marktleider op gebied van geavanceerde duurzame biobrandstoffen voor de scheepsvaartindustrie. GoodFuels heeft na een intensief testprogramma van drie jaar in november 2018 een duurzame variant van zware stookolie gelanceerd, in samenwerking met Deense bulkrederij A/S Norden. Deze 2de generatie biobrandstof kan zonder aanpassingen aan de motor worden ingezet en wordt geproduceerd van uiterst duurzame grondstoffen. De biobrandstof concurreert in het productieproces bijvoorbeeld niet met voedselproductie en leidt op geen enkele manier tot ontbossing. Het gebruik van de bio-stookolie zorgt voor een CO2-reductie van 80-90% (well-to-propellor, dus inclusief productieproces van de biobrandstof) in vergelijking met fossiele brandstoffen. Daarnaast wordt vrijwel alle zwavel (SOx) geëlimineerd.

IKEA Transport & Logistics Services, CMA CGM en het GoodShipping Program – met de steun van Havenbedrijf Rotterdam – willen met deze samenwerking de schaalbaarheid, duurzaamheid en technische volwassenheid van duurzame biobrandstoffen aantonen. Hiermee kan dan vervolgens de opschaling van duurzame biobrandstoffen voor de scheepvaart worden aangejaagd – mits deze op een echt duurzame manier zijn geproduceerd en tenminste 80% CO2  verlagen versus fossiele brandstoffen.

Deze aankondiging komt op een cruciaal moment. De gehele scheepvaartindustrie zal vanaf 2020 moeten overstappen op laagzwavelige brandstoffen in verband met de nieuwe zwavelwet. Daarnaast vereist de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een CO2-emissie reductie van minstens 40% in 2030 en 70% in 2050.

Elisabeth Munck af Rosenschöld, Head of Sustainability, IKEA Global Transport & Logistics Services: “Met deze pilot tonen wij aan dat geavanceerde biobrandstoffen vandaag al kunnen worden ingezet om de footprint van scheepvaart te verlagen. Als IKEA willen we onze verantwoordelijkheid nemen door allereerst voor onze klanten ons eigen zeetransport te verduurzamen en daarnaast deze cruciale ontwikkeling te stimuleren in de scheepvaartindustrie. Alleen door samen te werken kunnen we snel de nodige veranderingen teweegbrengen. Zodra de pilot succesvol is afgerond, hebben wij de intentie om ten minste al onze containers vanuit Rotterdam op deze duurzame biobrandstof te gaan vervoeren.”

Dirk Kronemeijer, CEO, The GoodShipping Program: “Het doel van ons programma is enerzijds om verladers van zeevracht in staat te stellen om vandaag al van fossiele stookolie over te stappen naar echt duurzame CO2-neutrale bio stookolie. Anderzijds willen we aantonen dat de energietransitie in de scheepvaart echt kan worden versneld door in de hele keten beter samen te werken. Hiermee maken we samen de impact die nodig is om de klimaatdoelstellingen van de IMO nog sneller te gaan halen op een manier die aantrekkelijk is voor grote vrachteigenaren zoals IKEA. ”

 Xavier Leclercq, Vide President, CMA Ships, Director and Executive Officer, CMA CGM: “Met dit project zullen we voor het eerst een tweede generatie biobrandstoffen in een CMA CGM schip testen. Het feit dat er nu een alternatief voor zware stookolie is dat geen technische aanpassingen aan onze motoren vereist, biedt ons een veilige en innovatieve mogelijkheid bij te dragen aan de energietransitie binnen de scheepvaart.”

Allard Castelein, CEO, Havenbedrijf Rotterdam: “De haven van Rotterdam ziet het initiatief van IKEA, CMA CGM en GoodShipping als een strijdkreet naar de scheepsvaartindustrie. Deze brandstoflevering laat zien dat het mogelijk is CO2 te reduceren op scheepvaartroutes. Het is duidelijk dat vrachteigenaren een belangrijke rol spelen in het reduceren van CO2 in de scheepvaartindustrie. Om dit soort uitstoot reducerende initiatieven voor de scheepvaartindustrie te ondersteunen hebben wij over een periode van 4 jaar € 5 miljoen gereserveerd.”