GoodFuels gekozen als duurzaamheidspartner voor leveren van biobrandstoffen

Purmerend, 10 Juni 2021 – De Waalpaal, specialist in funderingstechnieken in kleine ruimten, heeft een grote stap in verduurzaming gezet. Mede doordat het bedrijf voor veel van haar werk in de binnensteden actief is, voelt het de maatschappelijke plicht om lokale emissies flink te reduceren en de CO2 uitstoot drastisch te verlagen. Om dit te realiseren, wordt in samenwerking met GoodFuels de stap gemaakt naar 100% HVO biobrandstof. Hiermee wil De Waalpaal laten zien dat op een duurzame manier funderen mogelijk is. De ambitie is om vanaf 2022 met de eigen bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal te zijn.

Innovatief en duurzaam gaan samen

Dit jaar viert De Waalpaal haar 110-jarig bestaan. Een bijzonder moment waarop het bedrijf terugkijkt, maar ook vooruitblikt op de toekomst. Ook een moment waarop de directie zich realiseert dat de verduurzaming van de werkzaamheden in sneller tempo moet gebeuren. Jan Conijn, directeur van De Waalpaal: “De aard van onze werkzaamheden zorgt voor een grote CO2 footprint en als grootverbruiker met veel en divers materieel is er bij ons bedrijf milieuwinst te behalen. Als specialist in funderen in kleine ruimten werken we veel in stedelijk gebied, waar milieuwinst steeds belangrijker wordt. Er komen zeker elektrische of waterstof aangedreven versies van de machines die wij gebruiken en ook hier spelen we op in. Echter om snel te handelen, hebben we gekeken naar oplossingen die direct toepasbaar zijn. Deze hebben we gevonden in het gebruik van HVO100, hydrotreated vegetable oil, in plaats van diesel. Het gebruik van deze tweede generatie biobrandstof leidt tot 90% CO2-reductie en hiermee creëren we tegelijkertijd een schonere werkomgeving voor onze medewerkers doordat de machines tot 35% minder stikstof en tot 60% minder fijnstof uitstoten. Voor ons is dit een belangrijke en grote stap richting emissieloos funderen. Onze ambitie is dan ook om vanaf 2022 met de eigen bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal te zijn.

Meer verduurzaming binnen de groep

De Waalpaal is sinds 2003 onderdeel van de Van ’t Hek Groep, totaalaanbieder op het gebied van funderen. Binnen deze groep is ook Linden Staalbouw volledig overgeschakeld op het gebruik van GoodFuels HVO100. Ook Gebr. van ‘t Hek en Van Halteren Infra maken al langer gericht gebruik van HVO100 op diverse projecten. Ted van ’t Hek, algemeen directeur Van ’t Hek Groep: “Het is mooi om met De Waalpaal deze stap te zetten en een bijdrage te leveren aan verduurzaming. De ervaringen met HVO100 bij De Waalpaal nemen we zeker mee richting onze zusterbedrijven. Maar we kijken ook naar andere mogelijkheden om duurzaamheid een impuls te geven. Binnen ons machinepark vindt elektrificatie en hermotorisering van de huidige machines plaats en daarnaast schaffen we ook nieuw en schoner materieel aan. Op deze manier zetten we stappen die bijdragen aan het totaal.”

GoodFuels biobrandstoffen

In de zoektocht naar verduurzaming kwam De Waalpaal uit bij duurzame biobrandstoffenleverancier GoodFuels. Dirk Kronemeijer, CEO en founder van GoodFuels: “De samenwerking tussen GoodFuels en de Van ’t Hek Groep zal ervoor zorgen dat er weer een nieuwe industrie verduurzaamt. We zijn blij dat we naast vele bedrijven in de scheepvaart, wegtransport en infra, ook een van de grotere funderingsspecialisten duurzamer kunnen laten opereren door gebruik te laten maken van onze geavanceerde brandstoffen. In de energietransitie betekent dit een flinke CO2 besparing, maar niet minder belangrijk is de reductie van lokale emissies zoals stikstof, door het gebruik van een schone brandstof. Iets wat in onder andere de bouw momenteel een hot topic is.”

Over De Waalpaal

De Waalpaal is opgericht in 1911. In dat jaar wilde men water winnen uit diepere zandlagen en omdat ijzeren buizen kostbaar waren, werd bedacht om betonnen buizen met een stalen binnenbuis op elkaar te stapelen. Om de buizen de diepte in te persen, werden complete stalen balkenframes gebouwd met daarop betonnen of ijzeren ballast. Met schijven en staaldraden werd de paal als het ware de grond in getrokken. Het was daarna gauw bedacht om de buis gevuld met beton ook als draagpaal te gebruiken. Hierdoor is De Waalpaal als funderingsbedrijf gestart. Als onderdeel van de Van ‘t Hek Groep loopt De Waalpaal voorop in de ontwikkeling van nieuwe technieken en complexe funderingsoplossingen en is het in staat om het gehele funderingstraject te verzorgen, inclusief bodemonderzoek, sonderingen en funderingsadvies.

Over GoodFuels

GoodFuels is pionier en marktleider op het gebied van geavanceerde duurzame biobrandstoffen voor de scheepvaart en een van de grotere leveranciers voor het wegtransport en infra. Alle brandstoffen van GoodFuels zijn 2de generatie biobrandstof en kunnen zonder aanpassingen aan de motor gebruikt worden. De biobrandstof concurreert in het productieproces bijvoorbeeld niet met voedselproductie en leidt op geen enkele manier tot ontbossing. GoodFuels heeft een leidende positie als leverancier van biobrandstoffen in de scheepvaart en is met een eigen innovatie afdeling actief in het ontwikkelen van nieuwe duurzame producten. Daarnaast is speciaal voor verladers GoodShipping ontwikkeld, een programma waarmee vrachteigenaren die niet over eigen vloot of transportmiddelen beschikken toch CO2 kunnen reduceren.