Rotterdam, 12 juli 2018 – Boskalis Nederland en biobrandstofleverancier GoodFuels tekenen lange termijn partnership en zetten in op verdere verduurzaming. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een van de lange termijn doelstellingen van Boskalis. Met een 35% reductie van de uitstoot van materieel in Nederland in de komende vijf jaar wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van deze ambitie.

Marktmakers

De relatie van Boskalis Nederland met GoodFuels start in 2015. Boskalis was vanaf het eerste uur een “believer” in de potentie van geavanceerde biobrandstoffen voor de scheepvaart. Met het Boskalis on Bio programma in partnership met GoodFuels en Wärtsilä heeft Boskalis een essentiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een eerste wereldmarkt voor geavanceerde biobrandstoffen voor de scheepvaart.

Dirk Kronemeijer, CEO GoodFuels Marine: “We zijn trots dat we na de succesvolle evaluatie van het uitgebreide testprogramma onze samenwerking continueren door de inzet van biobrandstoffen voor het Boskalis materieel in Nederland en daarmee emissies verder kunnen reduceren. De geschiedenis heeft ons pionierschap in 2015 achteraf gelijk gegeven; nu 3 jaar later vallen onze geavanceerde biobrandstoffen niet meer weg te denken als één van de belangrijkste opties om komende 10 jaar de CO2-footprint in scheepvaart en zwaar wegtransport sterk terug te dringen, zoals recent weer werd bevestigd door IMO en de OECD.”

Richard Rijper, algemeen directeur Boskalis Nederland: ”Met de start van het Boskalis on Bio programma in 2015 is door Boskalis en GoodFuels veel kennis vergaard en ervaring opgedaan met het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen. We kijken uit naar de continuering van het partnership teneinde een substantiële CO2-reductie van ons materieel in Nederland te realiseren en tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzame realisatie van infrastructuurprojecten voor onze klanten in Nederland.”

Bewezen prestatie geavanceerde biobrandstof

Uit diverse praktijktests van Boskalis Nederland is gebleken dat duurzame biobrandstof uitstekend presteert en tegelijkertijd een indrukwekkende CO2– besparing oplevert tot 90% versus fossiele brandstof. Op het project Marker Wadden baggerde de snijkopzuiger Edax in 2016 zes maanden lang op een biobrandstofmengsel B50 bestaand uit 50% restproducten uit de papierindustrie hetgeen resulteerde in een enorme CO2-reductie. Naast schepen past Boskalis Nederland de brandstof nu ook toe op droog grondverzetmaterieel en vrachtwagens.

Echt duurzaam
Belangrijk onderdeel voor Boskalis in het partnership met GoodFuels is het gebruik van zuiver duurzame reststromen die niet concurreren met de voedselvoorziening of leiden tot ontbossing van regenwouden. Dit gebeurt onder toezicht van een onafhankelijke duurzaamheidsboard met daarin leidende NGO’s en academici.

Over Boskalis Nederland

Boskalis Nederland is als onderdeel van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. actief op de Nederlandse markt en treedt op als opdrachtnemer van grootschalige en complexe infrastructurele projecten en/of als partner in Design & Construct opdrachten. De onderneming participeert in publiek-private projecten en is medeontwikkelaar van nieuwe ruimte en natuur. Als partner van de klant realiseert Boskalis complexe infrastructurele werken binnen de keten van ontwerp, projectmanagement en uitvoering en streeft het daarbij naar een zo duurzaam mogelijk ontwerpen en realisatie.