‘s Werelds eerste initiatief van zeevracht eigenaren om vervuilende stookolie te vervangen door geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.

De introductie van het GoodShipping Program biedt bedrijven een transparante en gemakkelijke oplossing voor het verduurzamen van hun zeevracht door de vervanging van de meest vervuilende fossiele brandstof ooit, zware stookolie, door geavanceerde hernieuwbare brandstoffen. Deze 100% duurzaam geproduceerde brandstoffen hebben een ultra lage CO2 footprint waarmee de zeevracht in het GoodShipping Program naar een klimaat neutrale status kan worden gebracht en waarmee ook lokale emissies zoals roet en zwavel sterk worden gereduceerd.