Markt:
Road & Rail


Segment:
Bouw/Infrastructuur


Wanneer:
April 2017


Waar:
Beesd


Alle projecten

De uitdaging

De Jong Zuurmond zocht naar een flexibele eigen oplossing waarmee het percentage duurzame brandstof bepaald kon worden per opdrachtgever, per project en zelfs per truck.

De oplossing

Samen met Tokheim hebben De Jong Zuurmond en GoodFuels een unieke oplossing bedacht waarmee elke gewenste verhouding tussen fossiele diesel en HVO kan worden gerealiseerd. Maak kennis met het eerste blending station van Nederland:

Halverwege 2016 benaderde De Jong Zuurmond haar dealer ROSIERVANDENBOSCH met het verzoek om een duurzame transportoplossing te ontwikkelen. Deze oplossing moest direct implementeerbaar zijn, geen investeringen in nieuwe voertuigen met zich mee brengen en zich richten op grootschalige CO2-reductie. MAN bracht vervolgens De Jong Zuurmond in contact met GoodFuels – haar partner op het gebied van HVO.

Met de realisatie van het blending station, bewijst GoodFuels zich niet alleen als brandstofleverancier, maar als een one-stop-shop wanneer het gaat om de inzet van alternatieve brandstoffen. Het mengstation is uniek vanwege de mogelijkheid om fossiele diesel en renewable diesel te mengen in elke gewenste verhouding. De gewenste CO2 reductie kan dan dus per voertuig en tankbeurt worden ingesteld. En dat maakt het voor De Jong Zuurmond mogelijk om elk gewenst niveau van duurzaamheid te bereiken voor haar opdrachtgevers.

Daarnaast voldoet de geavanceerde biobrandstof HVO van GoodFuels aan de meest strenge duurzaamheidseisen en reduceert het de CO2-uitstoot over de gehele keten  tot 90%. Omdat deze brandstof volledig gemaakt is van gercertificeerde afvalstromen, conflicteert de productie ervan niet met voedselketens, noch wordt deze vervaardigd van producten uit de palmolie-industrie. De HVO’s van GoodFuels worden daarom ook ondersteund vanuit Natuur & Milieu als het gaat om duurzaamheid.

De Jong Zuurmond kiest voor een standaard blend van 20% renewable diesel en reduceert hiermee de CO2-footprint over haar gehele wagenpark met 17%.

"Duurzame renewable HVO aanbieden was nog nooit zo makkelijk"

Bestel hier je duurzame brandstof