Amsterdam, 24 mei 2017. Met het nieuwe initiatief ‘het GoodShipping Programma’ hebben verladers van zeevracht de mogelijkheid om grip te krijgen op hun CO2-footprint. Het GoodShipping Programma biedt bedrijven een transparante en gemakkelijke oplossing voor het verduurzamen van hun zeevracht door de meest vervuilende fossiele brandstof te vervangen door geavanceerde, hernieuwbare brandstoffen. Deze 100% duurzaam geproduceerde brandstoffen hebben een lage CO2-footprint waardoor zeevracht binnen het GoodShipping Programma op een klimaatneutrale manier vervoerd kan worden. Daarnaast worden ook lokale emissies, zoals roet en zwavel, sterk gereduceerd. Hiermee hebben de cargo eigenaren zelf grip op hun CO2-footprint.

Astrid Sonneveld en Isabel Welten, ontwikkelaars en aanjagers van het GoodShipping Programma: “De eerste duurzame ‘Good Trade Lane’ die Europa met de rest van de wereld verbindt, zal dit najaar gelanceerd worden met een aantal klanten die verduurzaming van hun zeevracht en van de scheepvaart hoog in het vaandel hebben staan.”

Scheepvaart wordt gezien als één van de meest milieuvriendelijke manieren om goederen te transporteren, maar dit groene imago is niet vanzelfsprekend. Scheepvaart is – samen met luchtvaart – buiten het Parijs Klimaatakkoord gelaten in 2015, waardoor er voor de sector geen prikkel of doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er wordt verwacht dat emissies van scheepvaart met 50% tot 250% zullen toenemen tot 2050, waardoor scheepvaart verantwoordelijk voor meer dan 15% van de wereldwijde CO2-emissies zal zijn.

Tot dusver bleven de opties voor zeevrachteigenaren om klimaatimpact te voorkomen of significant te verlagen beperkt tot het selecteren van een energie-efficiënte vervoerder of het compenseren van de footprint buiten de scheepvaart. Hier komt nu verandering in. Door de inzet van hernieuwbare brandstoffen, verandert het GoodShipping Programma daadwerkelijk de brandstofmix en behaalt daarmee een CO2-reductie binnen de industrie. Iedere eigenaar van zeevracht kan deelnemen aan het Programma, ongeacht volume, locatie, handelsroutes en bestaande contracten.

Echter, de verladers van zeevracht kunnen deze transitie niet alleen uitvoeren: uiteindelijk moet het door de industrie opgepakt worden. Het GoodShipping Programma heeft als doel de beschikbaarheid en betaalbaarheid van duurzame brandstoffen te verbeteren. Door een stabiele vraag te ontwikkelen, wordt de productie van hernieuwbare brandstoffen naar het volgende niveau gebracht.

Over GoodShipping

Het GoodShipping Programma is het eerste programma ter wereld waarmee bedrijven hun zeevracht kunnen verduurzamen door vervuilende, fossiele brandstoffen te vervangen door schone, klimaatneutrale brandstoffen. Dit gebeurt in samenwerking met GoodFuels Marine, marktleider en pionier op het gebied van bio-based scheepsbrandstoffen.

Voor meer informatie of meedoen:  www.goodshipping.org of via info@goodshipping.org.